En andlig nybörjarbok

Dennabok ger en introduktion till begreppet andlighet, alla mystikers gemensammalära. Den börjar med att beskriva människans nuvarande situation, och behandlarsedan sådana ämnen som handlingars konsekvenser, döden, reinkarnation, vår sannaandliga natur, den gränslösa oändligheten, behovet av en andlig lärare, av attvara vegetarian, av att leva en ärligt liv, av meditation, och av den sannavägen till gudsförverkligande.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 92 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-677-4
RSSB: SD-182-0
Out of Stock

Other Language Editions