Духовен Буквар

Тази книга предоставя въведение в темата за духовността, общите учения на всички мистици. Тя започва с нашето настоящо състояние като човешки същества и разглежда такива въпроси като последствията от нашите действия, смъртта, прераждането, нашата истинска духовна природа, безграничния един, нуждата от духовен учител, вегетарианството, воденето на честеж живот и пътя към осъзнаването на Бог.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 112 Pages
Edition: 1st. 2015
ISBN: 954-750-006-6
RSSB: BU-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions