Πνευματικό Αλφαβητάρι

Ο τόμος ετούτος αποτελεί εισαγωγή στο θέμα της πνευματικότητας, των κοινών διδασκαλιών όλων των μυστών. Αρχίζει περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως ανθρώπινες υπάρξεις και καλύπτει θέματα όπως οι συνέπειες των πράξεών μας, θάνατος, μετενσάρκωση, η αληθινή πνευματική μας φύση, το απεριόριστο άπειρο, η ανάγκη για πνευματικό δάσκαλο, χορτοφαγία, έντιμη ζωή, διαλογισμός και η αληθινή ατραπός προς την πραγμάτωση του Θεού.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 2nd, 2010
ISBN: 978-93-93426-01-7
RSSB: GR-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions