Duchovní slabikář

Tato kniha je úvodem do duchovní nauky, která je základem učení všech mystiků. Rozebírá naši současnou situaci ve stavu lidských bytostí a dále témata, jakými jsou následky našich činů, smrt, reinkarnace, naše pravá duchovní povaha, nekonečno bez hranic, potřeba duchovního učitele, vegetariánství, morální způsob života, meditace a pravá cesta k realizaci Boha.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 92 Pages
Edition: 1st, 2007
ISBN: 978-93-86866-59-2
RSSB: CZ-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions