Jeg eller min sjæl

Denne bog er en introduktion til emnet åndelighed, forstået som den ældgamle praktiske tradition, som er fælles for alle mystikere. Den tager udgangspunkt i vores nutidige tilværelse som mennesker og behandler emner som: konsekvenserne af vores handlinger, døden, reinkarnation, vores sande åndelige natur og det bundløst uendelige. Den begrunder nødvendigheden af at have en åndelig lærer, af at være vegetar, af at leve et rent og oprigtigt liv og af at meditere. Endelig beskriver den den sande vej til at komme i personlig kontakt med det guddommelige.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 1st. 2008
ISBN: 978-81-8256-805-1
RSSB: DN-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions