Lelki Bevezető

Ez a könyv betekintést nyújt a lelkiség kérdésébe, minden misztikus közös tanításába. Felvázolja a jelenlegi helyzetünket, mint emberi lényekét, s olyan témákat tárgyal, mint a cselekedeteink következményei, a halál, reinkarnáció, az igaz lelki természetünk, a határtalan végtelen, a lelki tanító szükségessége, vegetarianizmus, becsületes életvitel, meditáció, valamint az Isten-ráébredés felé vezető igaz ösvény.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 1st. 2011
ISBN: 978-81-8256-998-0
RSSB: HU-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions