DUCHOWY ELEMENTARZ

Niniejsza książka wprowadza w tematykę duchowości i w powszechne nauki wszystkich mistyków. Zaczyna się od przedstawienia naszej obecnej sytuacji, jako istot ludzkich, a następnie obejmuje takie zagadnienia jak: konsekwencje naszych działań, śmierć, reinkarnację, naszą prawdziwą duchową naturę, bezgraniczną nieskończoność, potrzebę duchowego nauczyciela, wegetarianizm, prowadzenie uczciwego życia, medytację oraz prawdziwą ścieżkę prowadzącą do urzeczywistnienia Boga.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 1st. 2012
ISBN: 978-93-93426-19-2
RSSB: PO-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions