Noțiuni de spiritualitate

Această carte reprezintă o introducere în spiritualitate, învățăturile comune tuturor misticilor. Ea începe prezentându-ne starea noastră ca ființe omenești și abordează subiecte precum consecințele acțiunilor noastre, moartea, reîntruparea, adevărata noastră natură spirituală, infinitul necuprins, necesitatea unui învățător spiritual, vegetarianismul, viața morală, meditația și calea către cunoașterea lui Dumnezeu.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 1st, 2016
ISBN: 978-81-8256-640-8
RSSB: RO-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions