Jeg, Eller Sjelen Min?

Denne boka gir leseren mulighet til å bli kjent med Åndelighet, som er den vanlige læren til alle mystikere. Den tar utgangs punkt i vår nå værende situasjon som menneske og dekker områder slik som konsekvensene for våre handlinger, død, reinkarnasjon, vår sanne åndelige natur, det grenseløse uendelige, behov for en åndelig lærer, vegetar diet, lede et ærlig liv, meditasjon og den sanne veien til Gud-realisering.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 88 Pages
Edition: 1st. 2007
ISBN: 978-81-8256-753-5
RSSB: NO-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions