Minä vai minun sieluni

Tämä kirja johdattaa henkisyyteen, kaikkien mystikkojen yhteisiin opetuksiin. Se kohdistaa aluksi huomion meidän nykyiseen tilanteeseemme ihmisinä, ja kattaa sellaisia aiheita kuten tekojemme seuraukset, kuolema, jälleensyntymä, meidän todellinen henkinen luonteemme, rajaton äärettömyys, henkisen opettajan tarpeellisuus, kasvissyönti, rehellinen elämä, meditaatio ja oikea tie Jumala-tietoisuuteen.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 92 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-087-1
RSSB: FN-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions