Spiritueel Leven

Dit boek is een inleiding tot spiritualiteit, het gemeenschappelijke onderwerp van alle mystici. Het begint met een beschrijving van onze huidige situatie als menselijke wezens en gaat in op onderwerpen als de gevolgen van onze daden, dood, reïncarnatie, onze ware spirituele aard, het onbegrensde oneindige, de noodzaak van een spirituele leermeester, vegetarisch dieet, het leiden van een eerlijk leven, meditatie en het ware pad naar godrealisatie.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: A Spiritual Primer
Author: Hector Esponda
Category: RSSB tradition: Other Authors
Format: Paperback, 100 Pages
Edition: 1st. 1997
ISBN: 978-81-8466-006-7
RSSB: DU-182-0

Price: USD 5 including shipping. (We do not ship to India.) FAQs.
Estimated price: EUR 4.77, GBP 4.07
Copies: 1 2 (maximum)

Other Language Editions