Dö för att leva

Denna bok är en samling av Charan Singhs svar på frågor om meditation från 1960- och 1970-talen. Läsaren kommer finna praktiska råd och uppmuntran i Charan Singhs förklaring av meditationens såväl tekniska som hängivna aspekter. Boken inleds med en översikt av helgonens lära, och behandlar i form av frågor och svar meditationens mål, skapandet av en atmosfär för meditation, meditationsövningen, meditationens effekt, och avslutas med ett avsnitt om hur nåd, kärlek och hängivenhet relaterar till meditationen. Boktiteln syftar till det meditativa tillstånd känt som ”att dö medan man lever”, då själen dras tillbaka från kroppen och träder in i de inre andliga regionerna.

This book consists of questions and answers concerning meditation, asked of Maharaj Charan Singh during the 1960s and 1970s. The reader will find practical advice and encouragement in his explanations of the technical as well as devotional aspects of meditation. The book begins with an overview of the teachings of the saints, and covers (in question and answer format) the purpose of meditation, creating an atmosphere for meditation, the meditation practice, the effects of meditation, and ends with a section on grace, love and devotion as they relate to meditation. The title refers to the meditative state known as “dying while living,” when the soul withdraws from the physical body and enters the spiritual realms within.

English: Die to Live
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 352 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8256-913-3
RSSB: SD-011-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions