Jiwat Mariye Bhavjal Tariye

जीवित मारा भवजल तरा

या पुस्तकात इ. स. 1960 ते 1970च्या दशकात महाराज चरनसिंह जी यांच्याद्वारे, साधकांनी भजनाभ्यासाविषयी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिलेली आहेत. सदर पुस्तकातून वाचकांना भजनाभ्यास करण्याच्या उपदेशाबरोबरच भक्तीविषयी पैलूवरसुद्धा उपयुक्त प्रेरणा मिळते. पुस्तकाच्या सुरुवातीला संतांच्या शिकवणुकीचा सारांश दिला गेला आहे आणि मग भजन-सुमिरन करण्याचा उद्देश; त्यासाठी उचित वातावरण निर्मिती; त्याचा अभ्यास आणि त्याच्या पडणाऱ्या प्रभावावर प्रकाश टाकला गेला आहे. पुस्तकाच्या शेवटी भजन-सुमिरनासंबंधी विषय जसे दया-मेहेर, प्रेम व भक्तिभाव यावर चर्चा केली गेली आहे. पुस्तकाचे शीर्षक, अभ्यासात लवलीन असलेल्या साधकाची ती अवस्था "जिवंतपणी मरणे " याकडे निर्देश करते, ज्यात आत्मा स्थूल शरीरातून एकवटून आंतरिक आध्यात्मिक मंडळात प्रवेश करतो.

This book consists of questions and answers concerning meditation, asked of Maharaj Charan Singh during the 1960s and 1970s. The reader will find practical advice and encouragement in his explanations of the technical as well as devotional aspects of meditation. The book begins with an overview of the teachings of the saints, and covers (in question and answer format) the purpose of meditation, creating an atmosphere for meditation, the meditation practice, the effects of meditation, and ends with a section on grace, love and devotion as they relate to meditation. The title refers to the meditative state known as “dying while living,” when the soul withdraws from the physical body and enters the spiritual realms within.

English: Die to Live
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 264 Pages
Edition: 2nd. 2004
ISBN: 978-81-8256-506-7
RSSB: MA-011-0

Price: USD 8 including shipping.
Estimated price: EUR 7.57, GBP 6.57
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions