Sterf om te Leven

Dit boek bevat vragen en antwoorden over meditatie, gesteld aan Maharaj Charan Singh tijdens de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. De lezer vindt er praktische adviezen en aanmoediging in de uitleg van zowel technische als spirituele aspecten van meditatie. Het boek begint met een overzicht van de leringen van de heiligen. Het bespreekt achtereenvolgens (in de vorm van vraag en antwoord) het doel van meditatie, het creëren van een meditatieve sfeer, het beoefenen van meditatie en de effecten van meditatie. Het boek eindigt met een passage over genade, liefde en toewijding in relatie tot meditatie. De titel refereert aan de toestand van meditatie, bekend als “sterven tijdens het leven”, waarbij de ziel zich terugtrekt uit het fysieke lichaam en de innerlijke spirituele gebieden binnengaat.

This book consists of questions and answers concerning meditation, asked of Maharaj Charan Singh during the 1960s and 1970s. The reader will find practical advice and encouragement in his explanations of the technical as well as devotional aspects of meditation. The book begins with an overview of the teachings of the saints, and covers (in question and answer format) the purpose of meditation, creating an atmosphere for meditation, the meditation practice, the effects of meditation, and ends with a section on grace, love and devotion as they relate to meditation. The title refers to the meditative state known as “dying while living,” when the soul withdraws from the physical body and enters the spiritual realms within.

English: Die to Live
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 340 Pages
Edition: 1st. 2000
ISBN: 90-71029-10-7
RSSB: DU-011-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions