UMIERAC BY ŻYĆ

Książka składa się z pytań dotyczących medytacji, zadawanych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, na które odpowiadał Maharaj Charan Singh. Czytelnik znajdzie w jego wyjaśnieniach zarówno praktyczne porady, dotyczące technicznych aspektów medytacji, jak i duchową zachętę do jej praktykowania. Książka zaczyna się od przeglądu nauk Świętych, a następnie omawia (w formacie pytań i odpowiedzi) cele medytacji, tworzenie atmosfery dla medytacji, praktykę medytacyjną i efekty medytacji. W zakończeniu zaś zgłębia tematy łaski, miłości i oddania, w odniesieniu do niej. Tytuł nawiązuje do stanu medytacyjnego zwanego "umieraniem za życia", podczas którego dusza wycofuje się z ciała fizycznego i wkracza w wymiary duchowe.

This book consists of questions and answers concerning meditation, asked of Maharaj Charan Singh during the 1960s and 1970s. The reader will find practical advice and encouragement in his explanations of the technical as well as devotional aspects of meditation. The book begins with an overview of the teachings of the saints, and covers (in question and answer format) the purpose of meditation, creating an atmosphere for meditation, the meditation practice, the effects of meditation, and ends with a section on grace, love and devotion as they relate to meditation. The title refers to the meditative state known as “dying while living,” when the soul withdraws from the physical body and enters the spiritual realms within.

English: Die to Live
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 308 Pages
Edition: 1st, 2022
ISBN: 978-93-93426-94-9
RSSB: PO-011-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions