Meditation, ett sätt att leva.

Meditation, ett sätt att leva: Det enda sättet att övervinna döden – att låta egots behov dö och uppväcka själens kraft – är att meditera. Denna bok tillhandahåller ett rakt och praktiskt sätt att leva ett liv ägnat åt meditationens arbete och glädje. Den visar oss hur man går från ord till handling, från idé till erfarenhet, så vi kan företa resan som går bortom kropp och sinne.

The only way to conquer death - to die to the ego's needs and awaken the power of the soul - is the practice of meditation. This book provides a practical, no-nonsense approach to living a life dedicated to the work and joy of meditation. It shows us how to move from talk to action, from concept to experience, so that we can undertake the journey that will transcend body and mind.

English: Living Meditation
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 180 Pages
Edition: 1st. 2014
ISBN: 978-81-8466-091-3
RSSB: SD-203-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions