Život v meditaci

Je jediná cesta, jak překonat smrt. Je k tomu třeba vzdát se svého ega a vzbudit sílu duše. A k tomu slouží meditační praxe. Kniha popisuje praktický, rozumný přístup k životu, ve kterém zasvětíme svůj život práci na meditaci a radosti, kterou meditace přináší. Kniha ukazuje, jak dojít od myšlenek a řečí k činům, od představ ke zkušenosti, jak jít po cestě, která změní naše tělo i mysl.

The only way to conquer death - to die to the ego's needs and awaken the power of the soul - is the practice of meditation. This book provides a practical, no-nonsense approach to living a life dedicated to the work and joy of meditation. It shows us how to move from talk to action, from concept to experience, so that we can undertake the journey that will transcend body and mind.

English: Living Meditation
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 156 Pages
Edition: 1st, 2005
ISBN: 978-93-93426-60-4
RSSB: CZ-203-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions