Život v meditaci

Je jediná cesta, jak překonat smrt. Je k tomu třeba vzdát se svého ega a vzbudit sílu duše. A k tomu slouží meditační praxe. Kniha popisuje praktický, rozumný přístup k životu, ve kterém zasvětíme svůj život práci na meditaci a radosti, kterou meditace přináší. Kniha ukazuje, jak dojít od myšlenek a řečí k činům, od představ ke zkušenosti, jak jít po cestě, která změní naše tělo i mysl.

The only way to conquer death - to die to the ego's needs and awaken the power of the soul - is the practice of meditation. This book provides a practical, no-nonsense approach to living a life dedicated to the work and joy of meditation. It shows us how to move from talk to action, from concept to experience, so that we can undertake the journey that will transcend body and mind.

English: Living Meditation
Author: Hector Esponda
Category: RSSB tradition: Other Authors
Format: Paperback, 152 Pages
Edition: 1st, 2005
ISBN: 978-93-86866-02-8
RSSB: CZ-203-0

Price: USD 7 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 6.25, GBP 5.73
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions