ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ

Ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε το θάνατο –να απονεκρώσουμε τις ανάγκες του εγώ και να ξυπνήσουμε τη δύναμη της ψυχής– είναι η άσκηση του διαλογισμού. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια έμπρακτη, σοβαρή προσέγγιση σ' έναν τρόπο ζωής αφιερωμένο στην εργασία και τη χαρά του διαλογισμού. Μας δείχνει πώς μπορούμε να μετακινηθούμε από τα λόγια στην πράξη, από τις αφηρημένες ιδέες στην προσωπική εμπειρία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το ταξίδι που θα μας οδηγήσει πέρα από το σώμα και το νου.

The only way to conquer death - to die to the ego's needs and awaken the power of the soul - is the practice of meditation. This book provides a practical, no-nonsense approach to living a life dedicated to the work and joy of meditation. It shows us how to move from talk to action, from concept to experience, so that we can undertake the journey that will transcend body and mind.

English: Living Meditation
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 194 Pages
Edition: 1st. 2007
ISBN: 978-81-8466-451-5
RSSB: GR-203-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions