ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ

Ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε το θάνατο –να απονεκρώσουμε τις ανάγκες του εγώ και να ξυπνήσουμε τη δύναμη της ψυχής– είναι η άσκηση του διαλογισμού. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια έμπρακτη, σοβαρή προσέγγιση σ' έναν τρόπο ζωής αφιερωμένο στην εργασία και τη χαρά του διαλογισμού. Μας δείχνει πώς μπορούμε να μετακινηθούμε από τα λόγια στην πράξη, από τις αφηρημένες ιδέες στην προσωπική εμπειρία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το ταξίδι που θα μας οδηγήσει πέρα από το σώμα και το νου.

The only way to conquer death - to die to the ego's needs and awaken the power of the soul - is the practice of meditation. This book provides a practical, no-nonsense approach to living a life dedicated to the work and joy of meditation. It shows us how to move from talk to action, from concept to experience, so that we can undertake the journey that will transcend body and mind.

English: Living Meditation
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 194 Pages
Edition: 1st. 2007
ISBN: 978-81-8466-451-5
RSSB: GR-203-0

Price: USD 7 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions