Levende Meditation

Den eneste måde at besejre døden på - at 'dø' fra jegets behov og vække sjælens kraft - er at meditere. Denne bog giver direkte, praktiske anvisninger på, hvordan man kan leve et liv, som et viet til arbejdet og glæden ved at meditere. Den viser os, hvordan vi kommer fra at tale om til at handle, fra begrebsdannelse til oplevelse, så vi kan foretage den rejse, der bringer os hinsides krop og sind.

The only way to conquer death - to die to the ego's needs and awaken the power of the soul - is the practice of meditation. This book provides a practical, no-nonsense approach to living a life dedicated to the work and joy of meditation. It shows us how to move from talk to action, from concept to experience, so that we can undertake the journey that will transcend body and mind.

English: Living Meditation
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 182 Pages
Edition: 1st. 2008
ISBN: 978-81-8466-353-2
RSSB: DN-203-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions