Själens vetenskap

Denna bok presenterar Maharaj Jagat Singhs framställning av Sant Mat-läran mellan 1948 och 1951. Den förre kemiläraren Maharaj Jagat Singhs andliga föredrag var koncisa, vetenskapliga och rakt på sak. Sju av dessa föredrag återges i sin helhet tillsammans med utdrag från 18 andra. Dessutom inkluderas ett urval av hans brev till utländska lärjungar, och ”andliga axiom” och anteckningar från samtal med honom samlade under rubriken ”andlig bukett”. Maharaj Jagat Singhs ord avslöjar hans stora kärlek och barmhärtighet, liksom även hans krav på högsta nivå av andlig renhet. Han talar levande om mästarna, själens fall och om hur själen kan återvända till sitt hem.

This book presents the Sant Mat teachings of Maharaj Jagat Singh between 1948 and 1951. A chemistry professor by profession, Maharaj Jagat Singh's spiritual discourses were succinct, scientific, and forthright. Seven of these are presented in their entirety along with excerpts from 18 others. Also included are his selected letters to foreign disciples, axioms of spirituality, and notes from his conversations. Maharaj Jagat Singh's words reveal his great love and compassion as well as his insistence on the highest level of spiritual purity. He speaks vividly about the Masters, the downfall of the soul, and how the soul can return to its home.

English: The Science of the Soul
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 278 Pages
Edition: 1st, 2009
ISBN: 978-81-8256-821-1
RSSB: SD-002-0

Price: USD 11 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions