Nauka o duszy

Ta książka przedstawia nauki Maharaja Jagata Singha w latach 1948-1951. Maharaj Jagat Singh był profesorem chemii z zawodu, jego dyskursy duchowe były zwięzłe, naukowe i szczere. Siedem z nich przedstawiono w całości wraz z fragmentami 18 innych. Uwzględnione są również jego wybrane listy do zagranicznych uczniów, „aksjomaty duchowości” i notatki z jego rozmów zebrane pod nagłówkiem „duchowy bukiet”. Słowa Maharaja Jagata Singha ukazują jego wielką miłość i współczucie, a także jego upór na najwyższym poziomie duchowej czystości. Mówi barwnie o Mistrzach, o upadku duszy i o tym, jak dusza może wrócić do domu.

This book presents the Sant Mat teachings of Maharaj Jagat Singh between 1948 and 1951. A chemistry professor by profession, Maharaj Jagat Singh's spiritual discourses were succinct, scientific, and forthright. Seven of these are presented in their entirety along with excerpts from 18 others. Also included are his selected letters to foreign disciples, axioms of spirituality, and notes from his conversations collected under the heading Spiritual Bouquet. Maharaj Jagat Singh's words reveal his great love and compassion as well as his insistence on the highest level of spiritual purity. He speaks vividly about the Masters, the downfall of the soul, and how the soul can return to its home.

English: The Science of the Soul
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Hardcover, 272 Pages
Edition: 1st, 2018
ISBN:
RSSB: PO-002-0

Price: USD 10 including shipping. (We do not ship to India.) FAQs.
Estimated price: EUR 9.53, GBP 8.14
Copies: 1 2 (maximum)

Other Language Editions