Наука за душата

Тази книга представя ученията на Сант Мат в периода от 1948 до 1951 г. по времето на Махарадж Джагат Сингх . Като професор по химия, Махарадж Джагат Сингх излага своите беседи по един научен, стегнат и ясен начин. От тях са предоставени пълни седем беседи, като са добавени и извадки от други осемнадесет. Под името "аксиоми на духовността" са включени избрани писма до ученици от запада и бележки от негови коментари под заглавието "духовен букет". Думите на Махарадж Джагат Сингх разкриват голямата му любов и състрадание, както и неговата настойчивост за постигането на най-висша духовна чистота. Той ясно говори за Учителите, падението на душата и как тя може да се завърне обратно в дома си.

This book presents the Sant Mat teachings of Maharaj Jagat Singh between 1948 and 1951. A chemistry professor by profession, Maharaj Jagat Singh's spiritual discourses were succinct, scientific, and forthright. Seven of these are presented in their entirety along with excerpts from 18 others. Also included are his selected letters to foreign disciples, axioms of spirituality, and notes from his conversations. Maharaj Jagat Singh's words reveal his great love and compassion as well as his insistence on the highest level of spiritual purity. He speaks vividly about the Masters, the downfall of the soul, and how the soul can return to its home.

English: The Science of the Soul
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 236 Pages
Edition: 1st, 1996
ISBN: 978-81-8466-067-8
RSSB: BU-002-0

Price: USD 11 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions