Η Επιστήμη της Ψυχής

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται από τον Μαχαράτζ Τζάγκατ Σινγκ, οι διδασκαλίες του Σαντ Ματ, μεταξύ 1948 - 1951. Καθηγητής χημείας εξ επαγγέλματος, ο Μαχαράτζ Τζάγκατ Σινγκ έδωσε τις πνευματικές του ομιλίες με περιεκτικό, επιστημονικό και ευθύ τρόπο. Εφτά από αυτές δίνονται ολόκληρες μαζί με αποσπάσματα από άλλες 18. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εδώ οι επιλεγμένες επιστολές του προς ξένους μαθητές: “Αξιώματα Πνευματικότητας” και σημειώσεις από τις συζητήσεις του υπό τον τίτλο “Πνευματική Ανθοδέσμη”. Τα λόγια του Μαχαράτζ Τζάγκατ Σινγκ αποκαλύπτουν τη μεγάλη αγάπη και συμπόνια του, καθώς και την προσήλωσή του στον ύψιστο βαθμό πνευματικής αγνότητας. Μιλάει ζωηρά για τους Διδασκάλους, την πτώση της ψυχής και τον τρόπο που μπορεί αυτή να επιστρέψει στην κατοικία της

This book presents the Sant Mat teachings of Maharaj Jagat Singh between 1948 and 1951. A chemistry professor by profession, Maharaj Jagat Singh's spiritual discourses were succinct, scientific, and forthright. Seven of these are presented in their entirety along with excerpts from 18 others. Also included are his selected letters to foreign disciples, axioms of spirituality, and notes from his conversations. Maharaj Jagat Singh's words reveal his great love and compassion as well as his insistence on the highest level of spiritual purity. He speaks vividly about the Masters, the downfall of the soul, and how the soul can return to its home.

English: The Science of the Soul
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 312 Pages
Edition: 2nd. 2012
ISBN: 978-81-8466-176-7
RSSB: GR-002-0

Price: USD 10 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions