Η Επιστήμη της Ψυχής

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται από τον Μαχαράτζ Τζάγκατ Σινγκ, οι διδασκαλίες του Σαντ Ματ, μεταξύ 1948 - 1951. Καθηγητής χημείας εξ επαγγέλματος, ο Μαχαράτζ Τζάγκατ Σινγκ έδωσε τις πνευματικές του ομιλίες με περιεκτικό, επιστημονικό και ευθύ τρόπο. Εφτά από αυτές δίνονται ολόκληρες μαζί με αποσπάσματα από άλλες 18. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εδώ οι επιλεγμένες επιστολές του προς ξένους μαθητές: “Αξιώματα Πνευματικότητας” και σημειώσεις από τις συζητήσεις του υπό τον τίτλο “Πνευματική Ανθοδέσμη”. Τα λόγια του Μαχαράτζ Τζάγκατ Σινγκ αποκαλύπτουν τη μεγάλη αγάπη και συμπόνια του, καθώς και την προσήλωσή του στον ύψιστο βαθμό πνευματικής αγνότητας. Μιλάει ζωηρά για τους Διδασκάλους, την πτώση της ψυχής και τον τρόπο που μπορεί αυτή να επιστρέψει στην κατοικία της

This book presents the Sant Mat teachings of Maharaj Jagat Singh between 1948 and 1951. A chemistry professor by profession, Maharaj Jagat Singh's spiritual discourses were succinct, scientific, and forthright. Seven of these are presented in their entirety along with excerpts from 18 others. Also included are his selected letters to foreign disciples, axioms of spirituality, and notes from his conversations collected under the heading Spiritual Bouquet. Maharaj Jagat Singh's words reveal his great love and compassion as well as his insistence on the highest level of spiritual purity. He speaks vividly about the Masters, the downfall of the soul, and how the soul can return to its home.

English: Science of the Soul, The
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Hardcover, 312 Pages
Edition: 2nd. 2012
ISBN: 978-81-8466-176-7
RSSB: GR-002-0

Price: USD 10 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 8.92, GBP 8.19
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions