การเดินทางของวิญญาณ

หนังสือที่มีภาพประกอบสีสวยงามเหมาะสำหรับเด็กเล่มนี้ ใช้ภาพในการเล่านิทานเกี่ยวกับการพลัดพรากของวิญญาณจากแหล่งกำเนิดสูงสุดที่แท้จริงของมันในช่วงเวลาของการสร้างจักรวาล วิญญาณทั้งหลายซึ่งถูกแสดงด้วยภาพของหยดเล็กๆ แต่ละหยด ถูกส่งจากมหาสมุทรแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามายังจักรวาล ได้รับร่างกาย และเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งชีวิต หนังสือนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเราทั้งหมดล้วนแต่เป็นบุตรของพระบิดาเดียวกัน และเราควรจะรักซึ่งกันและกัน และรักทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น หนังสือจบลงด้วยการอธิบายถึงการที่พระเจ้าส่ง “พลังอำนาจ ความเมตตา และความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เอง” มายังโลกนี้ในรูปของคุรุเพื่อที่จะปลุกเราให้กลับสู่บ้านที่แท้จริงของเรา และนำเรากลับสู่ “มหาสมุทรแห่งแสง” ที่ซึ่งหยดแห่งวิญญาณทั้งหลายผสานคืน และอยู่ใน “ความสุข ความสงบ และความบรมสุข... ตลอดกาลตราบชั่วนิรันดร์”

This colourfully illustrated picture book for young children graphically tells the story of the soul's separation from its divine source at the time of the creation. The souls, illustrated as individual drops, are sent out from the divine ocean of love into the creation, take on bodies, and become part of the cycle of life. The book illustrates how we are all children of the same Father and that we should love one another and all of God's creation. It ends by explaining how God sends "his own Great Power, mercy and Love" into the world in the form of a Master to awaken us to our true home and guide us back into "the Ocean of Light", where the drops merge back and live in "happiness, peace and bliss…forever and ever".

English: Journey of the Soul, The
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 52 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-663-7
RSSB: TH-197-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions