Cesta duše

Obrázková barevná kniha pro děti vypráví příběh duší, které v čase stvoření byly odděleny od svého božského Otce. Duše, zobrazované zde jako individuální kapky ducha, byly poslány z božského Oceánu lásky do stvoření, dostaly svá těla a staly se součástí univerzálního bytí. Kniha ukazuje, že jsme všichni děti jednoho Otce, a proto musíme milovat nejen každou lidskou bytost, ale také celé Boží stvoření. Kniha ilustruje, jak Bůh posílá svou Sílu a Lásku do tohoto světa v podobě duchovních Mistrů, kteří nás vedou zpět do našeho pravého domova, zpět do „Oceánu světla“, kde se kapky slévají s Oceánem a žijí navždy šťastně, v klidu a míru.

This colourfully illustrated picture book for young children graphically tells the story of the soul's separation from its divine source at the time of the creation. The souls, illustrated as individual drops, are sent out from the divine ocean of love into the creation, take on bodies, and become part of the cycle of life. The book illustrates how we are all children of the same Father and that we should love one another and all of God's creation. It ends by explaining how God sends "his own Great Power, mercy and Love" into the world in the form of a Master to awaken us to our true home and guide us back into "the Ocean of Light", where the drops merge back and live in "happiness, peace and bliss…forever and ever".

English: Journey of the Soul, The
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 52 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-654-5
RSSB: CZ-197-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions