Το Ταξίδι της Ψυχής

Αυτό το έγχρωμο, εικονογραφημένο βιβλίο για μικρά παιδιά, αφηγείται παραστατικά την ιστορία του χωρισμού της ψυχής από τη θεία πηγή της την ώρα που έλαβε χώρα η δημιουργία. Οι ψυχές που απεικονίζονται σαν ατομικές σταγόνες, στέλνονται από τον θείο ωκεανό της αγάπης στη δημιουργία, παίρνουν σώματα και γίνονται μέρος του κύκλου της ζωής. Το βιβλίο απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Πατέρα και αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έπρεπε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, καθώς και το σύνολο της δημιουργίας του Θεού. Τελειώνει εξηγώντας πώς ο Θεός στέλνει “τη δική του Μεγάλη Δύναμη, ευσπλαχνία και αγάπη” στον κόσμο με τη μορφή Διδασκάλου με σκοπό να μας αφυπνίσει αναφορικά με την αληθινή κατοικία μας και να μας οδηγήσει πίσω “στον Ωκεανό του Φωτός” όπου οι σταγόνες συγχωνεύονται ξανά και ζουν μέσα “στην ευτυχία, τη γαλήνη και τη μακαριότητα… για πάντα.”

This colourfully illustrated picture book for young children graphically tells the story of the soul's separation from its divine source at the time of the creation. The souls, illustrated as individual drops, are sent out from the divine ocean of love into the creation, take on bodies, and become part of the cycle of life. The book illustrates how we are all children of the same Father and that we should love one another and all of God's creation. It ends by explaining how God sends "his own Great Power, mercy and Love" into the world in the form of a Master to awaken us to our true home and guide us back into "the Ocean of Light", where the drops merge back and live in "happiness, peace and bliss…forever and ever".

English: Journey of the Soul, The
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 52 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8466-222-1
RSSB: GR-197-0
Out of Stock

Other Language Editions