Sielun matka

Tämä värikkäästi kuvitettu lasten kuvakirja kertoo havainnollisesti tarinan, kuinka sielu irtaantui jumalaisesta alkulähteestään luomakunnan luomishetkellä. Sielut kuvataan yksilöllisinä pisaroina, jotka lähetetään jumalaisesta Rakkauden Valtamerestä alas luomakuntaan, missä ne saavat ylleen kehon puvun ja tulevat osaksi elämän kiertokulkua. Kirja kertoo, että me kaikki olemme saman Isän lapsia, ja meidän tulisi rakastaa toinen toisiamme ja koko Luojan luomakuntaa.Kirja päättyy selittämällä, kuinka Luoja lähettää ""oman Suuren Voimansa, armonsa ja Rakkautensa"" alas maailmaan Mestarin muodossa tekemään meidät tietoisiksi oikeasta kodistamme ja ohjaamaan meidät takaisin ""Valon Valtamereen"", missä pisarat sulautuvat yhteen meren kanssa ja elävät siellä ""onnessa, rauhassa ja autuudessa...ikuisesti""."

This colourfully illustrated picture book for young children graphically tells the story of the soul's separation from its divine source at the time of the creation. The souls, illustrated as individual drops, are sent out from the divine ocean of love into the creation, take on bodies, and become part of the cycle of life. The book illustrates how we are all children of the same Father and that we should love one another and all of God's creation. It ends by explaining how God sends "his own Great Power, mercy and Love" into the world in the form of a Master to awaken us to our true home and guide us back into "the Ocean of Light", where the drops merge back and live in "happiness, peace and bliss…forever and ever".

English: Journey of the Soul, The
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 52 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-657-6
RSSB: FN-197-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions