De reis van de ziel

Dit kleurrijk geïllustreerde boek voor jonge kinderen vertelt in beeldvorm het verhaal, hoe de ziel bij de schepping van haar goddelijke oorsprong is afgescheiden. De zielen, weergegeven als individuele druppels, worden uit de goddelijke oceaan van liefde weggestuurd naar de aarde, waar ze een lichaam krijgen en onderdeel van de levenscylus worden. Het boek illustreert dat wij allen kinderen van dezelfde Vader zijn en dat wij elkaar en alles wat God geschapen heeft, lief moeten hebben. Het eindigt met de uitleg over hoe God “zijn eigen grote kracht, genade en liefde” in de wereld stuurt in de vorm van een Meester, om ons bewust te maken van ons ware tehuis en ons terug te leiden naar “de oceaan van licht”, waar de druppels weer mee samenvloeien en “.... nog lang en gelukkig leven.”

This colourfully illustrated picture book for young children graphically tells the story of the soul's separation from its divine source at the time of the creation. The souls, illustrated as individual drops, are sent out from the divine ocean of love into the creation, take on bodies, and become part of the cycle of life. The book illustrates how we are all children of the same Father and that we should love one another and all of God's creation. It ends by explaining how God sends "his own Great Power, mercy and Love" into the world in the form of a Master to awaken us to our true home and guide us back into "the Ocean of Light", where the drops merge back and live in "happiness, peace and bliss…forever and ever".

English: Journey of the Soul, The
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 52 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-097-0
RSSB: DU-197-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions