Sjælens Rejse

Denne farverige billedbog for små børn fortæller på en levende og anskuelig måde historien om sjælens adskillelse fra sit guddommelige ophav, da verden blev skabt. Sjælene bliver vist som små individuelle dråber, der sendes ud fra det guddommelige kærlighedshav, bliver ”klædt på” som kroppe i den ny skabte verden og går ind i livets kredsløb. Bogen belyser, hvordan vi alle er børn af den samme Fader og skal elske hinanden og alt hvad Gud har skabt.Den fortæller, hvordan Gud sender ”sin egen kraft, medfølelse og kærlighed” ind i verden i skikkelse af en Mester for at få os til at vågne op og begynde rejsen tilbage til vores sande hjem. Og hvordan Han til sidst før os tilbage til det ”hav af lys”, som dråberne forenes med for at leve i ”glæde, fred og lyksalighed”… i alt evighed.

This colourfully illustrated picture book for young children graphically tells the story of the soul's separation from its divine source at the time of the creation. The souls, illustrated as individual drops, are sent out from the divine ocean of love into the creation, take on bodies, and become part of the cycle of life. The book illustrates how we are all children of the same Father and that we should love one another and all of God's creation. It ends by explaining how God sends "his own Great Power, mercy and Love" into the world in the form of a Master to awaken us to our true home and guide us back into "the Ocean of Light", where the drops merge back and live in "happiness, peace and bliss…forever and ever".

English: Journey of the Soul, The
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 52 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-655-2
RSSB: DN-197-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions