Andliga ädelstenar

Dettaär en samling brev skrivna av Maharaj Sawan Singh till sina lärjungar i Europaoch Amerika mellan 1919 och 1948. Dessa brev var huvudsakliga källan tillvägledning för hans tidiga lärjungar som inte hade möjlighet att personligenmöta sin mästare. Breven behandlar Sant Mat-lärans alla aspekter och gervägledning om meditation och om att leva i Guds vilja medan man utför sina världsligaplikter. Bokens praktiska råd och kärleksfulla ord är inte bundna av tid ochrum eller nationella och kulturella olikheter, utan är lika relevanta fördagens hängivna på den andliga vägen.

This book is a collection of letters written by Maharaj Sawan Singh to his disciples in Europe and America between 1919 and 1948. These letters were the main source of guidance for his early disciples who did not have the opportunity to meet their Master in person. The letters discuss all aspects of the Sant Mat teachings, giving guidance on meditation and living in the will of the Lord while discharging one's worldly obligations. Not limited by time or place, by national or cultural differences, the practical advice and loving words contained in this book are equally relevant to modern devotees on the spiritual path.

English: Spiritual Gems
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 448 Pages
Edition: 1st. 2011
ISBN: 978-81-8256-999-7
RSSB: SD-217-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions