Duchowe klejnoty

Ta książka jest kolekcją listów pisanych przez Maharaja Sawana Singha Ji do swoich uczniów w Europie i Ameryce w latach 1919 - 1948. Listy te były głównym źródłem wskazówek dla jego wczesnych uczniów, którzy nie mieli możliwości widzieć swojego Mistrza osobiście. Przedstawiają one wszystkie aspekty nauk Sant Mat, dają wskazówki co do medytacji i życia w woli Boga, podczas równoczesnego spełniania życiowych obowiązków. Nieograniczone czasem i przestrzenią, etnicznymi i kulturowymi różnicami, praktyczne porady i pełne miłości słowa zawarte w tej książce, są w równym stopniu istotne dla współczesnych miłośników na duchowej ścieżce.

This book is a collection of letters written by Maharaj Sawan Singh to his disciples in Europe and America between 1919 and 1948. These letters were the main source of guidance for his early disciples who did not have the opportunity to meet their Master in person. The letters discuss all aspects of the Sant Mat teachings, giving guidance on meditation and living in the will of the Lord while discharging one's worldly obligations. Not limited by time or place, by national or cultural differences, the practical advice and loving words contained in this book are equally relevant to modern devotees on the spiritual path.

English: Spiritual Gems
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 400 Pages
Edition: 1st, 2017
ISBN: 978-81-8466-566-6
RSSB: PO-217-0
Out of Stock

Other Language Editions