Πνευματικά Πετράδια

Αυτό το βιβλίο αποτελεί συλλογή από επιστολές γραμμένες ανάμεσα στο 1919 και το 1948, από τον Μαχαράτζ Σαγουάν Σινγκ. Οι επιστολές αυτές απευθύνονταν στους μαθητές του στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ήταν η κυριότερη πηγή καθοδήγησης των πρώτων μαθητών του, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν το Διδάσκαλό τους προσωπικά. Στα γράμματα ετούτα αναφέρονται όλες οι όψεις των διδασκαλιών του Σαντ Ματ. Εδώ ο Διδάσκαλος δίνει οδηγίες για το διαλογισμό και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να ζει στη θέληση του Κυρίου, ενώ παράλληλα εκπληρώνει τις εγκόσμιες υποχρεώσεις του. Οι πρακτικές συμβουλές και τα γεμάτα αγάπη λόγια που περιέχονται σ’ αυτό το βιβλίο –που δεν περιορίζονται από χρόνο ή τόπο, εθνικές ή πολιτισμικές διαφορές– αφορούν εξίσου στους σύγχρονους ανθρώπους, στους αφοσιωμένους στην πνευματική ατραπό.

This book is a collection of letters written by Maharaj Sawan Singh to his disciples in Europe and America between 1919 and 1948. These letters were the main source of guidance for his early disciples who did not have the opportunity to meet their Master in person. The letters discuss all aspects of the Sant Mat teachings, giving guidance on meditation and living in the will of the Lord while discharging one's worldly obligations. Not limited by time or place, by national or cultural differences, the practical advice and loving words contained in this book are equally relevant to modern devotees on the spiritual path.

English: Spiritual Gems
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 448 Pages
Edition: 2nd, 2018
ISBN: 978-93-86866-97-4
RSSB: GR-217-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions