Parmarthi Pattar II

परमार्थी पत्रे भाग 2

हे पुस्तक अशा पत्रांचा संग्रह आहे, जी महाराज सावनसिंहजींनी आपल्या युरोप आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या शिष्यांना इ. स. 1919 ते 1948च्या दरम्यान लिहिली होती. त्यावेळी त्या सत्संग्यांना सद‌्गुरूंशी वैयक्तिकरित्या भेटण्याची संधी मिळत नसल्यामुळे ही पत्रेच त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी मुख्य साधन होती. या पत्रांमध्ये संतमताच्या शिकवणुकीच्या सर्व पैलूंवर चर्चा केली गेली आहे शिवाय आपल्या सांसारिक जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना, भजनाभ्यास आणि परमात्म्याच्या हुकूमात राहण्यासंबंधी मार्गदर्शनही केले गेले आहे. पुस्तकात दिलेले व्यावहारिक मार्गदर्शन तसेच महाराजजींची प्रेमपूर्ण वचने, काळ आणि स्थान, तसेच राष्ट्र आणि संस्कृतींच्या मर्यादेपलीकडे आहेत, म्हणून पारमार्थिक मार्ग अनुसरणाऱ्या वर्तमान जिज्ञासूंसाठीसुद्धा हे पुस्तक तितकेच उपयुक्त ठरेल.

This book is a collection of letters written by Maharaj Sawan Singh to his disciples in Europe and America between 1919 and 1948. These letters were the main source of guidance for his early disciples who did not have the opportunity to meet their Master in person. The letters discuss all aspects of the Sant Mat teachings, giving guidance on meditation and living in the will of the Lord while discharging one's worldly obligations. Not limited by time or place, by national or cultural differences, the practical advice and loving words contained in this book are equally relevant to modern devotees on the spiritual path.

English: Spiritual Gems
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 388 Pages
Edition: 3rd. 1999
ISBN: 978-81-8466-363-1
RSSB: MA-217-0

Price: USD 9 including shipping.
Estimated price: EUR 8.52, GBP 7.39
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions