Duchovní klenoty

Tato kniha je souborem dopisů napsaných Mahárádžem Sávanem Singhem jeho žákům v Evropě a Americe v letech 1919 až 1948. Tyto dopisy byly pro jeho žáky, kteří neměli tu výsadu setkat se s ním osobně, hlavním zdrojem informací o tom, jak postupovat na své duchovní cestě. Dopisy rozebírají všechny aspekty učení Sant Mat, radí, jak meditovat, jak odevzdaně žít v Boží vůli, ale také jak si svědomitě plnit své světské povinnosti. Mistrovy praktické rady a laskavá slova plná moudrosti jsou pro všechny hledače duchovní pravdy cenné i dnes.

This book is a collection of letters written by Maharaj Sawan Singh to his disciples in Europe and America between 1919 and 1948. These letters were the main source of guidance for his early disciples who did not have the opportunity to meet their Master in person. The letters discuss all aspects of the Sant Mat teachings, giving guidance on meditation and living in the will of the Lord while discharging one's worldly obligations. Not limited by time or place, by national or cultural differences, the practical advice and loving words contained in this book are equally relevant to modern devotees on the spiritual path.

English: Spiritual Gems
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 444 Pages
Edition: 1st. 2003
ISBN: 978-81-8256-001-7
RSSB: CZ-217-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions