Een Handvol Parels

Dit boek bevat een verzameling brieven, geschreven door Maharaj Sawan Singh aan zijn volgelingen in Europa en Amerika in de periode van 1919 tot 1948. Deze brieven waren de belangrijkste vorm van begeleiding voor zijn eerste volgelingen, die niet in de gelegenheid waren hun Meester persoonlijk te ontmoeten. De brieven hebben betrekking op alle aspecten van de leringen van Sant Mat. Ze geven begeleiding bij meditatie en het leven volgens de wil van God tijdens het volbrengen van onze wereldse verplichtingen. De praktische adviezen en liefdevolle woorden in dit boek staan los van tijd, plaats, nationale of culturele verschillen. Voor volgelingen van een spiritueel pad zijn de adviezen vandaag de dag nog net zo relevant als in de tijd waarin ze werden geschreven.

This book is a collection of letters written by Maharaj Sawan Singh to his disciples in Europe and America between 1919 and 1948. These letters were the main source of guidance for his early disciples who did not have the opportunity to meet their Master in person. The letters discuss all aspects of the Sant Mat teachings, giving guidance on meditation and living in the will of the Lord while discharging one's worldly obligations. Not limited by time or place, by national or cultural differences, the practical advice and loving words contained in this book are equally relevant to modern devotees on the spiritual path.

English: Spiritual Gems
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 420 Pages
Edition: 1st. 1994
ISBN: 90-71029-06-9
RSSB: DU-217-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions