ŚCIEŻKA

Ta niewielka książka, której kwintesencję stanowi również pierwszą część książki Boskie Światło, jest doskonałym wstępem do nauk Sant Mat. Napisana przez Maharaja Charana Singha - gruntownie i jasno przedstawia podstawowe zasady nauczania świętych. Zawiera liczne cytaty z pism, zarówno mistyków Wschodu, jak i Zachodu ukazujące uniwersalność tych duchowych prawd.

This brief volume, which is also included as the first part of the book Divine Light, is an excellent introduction to Sant Mat. It contains Maharaj Charan Singh's thorough and clear explanation of all the basic principles of the teaching of the Saints. Numerous quotations from the writings of both Eastern and Western mystics demonstrate the universality of these spiritual truths.

English: The Path
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Hardcover, 152 Pages
Edition: 1st, 2012
ISBN: 978-81-8466-399-0
RSSB: PO-024-0

Price: USD 9 including shipping. (We do not ship to India.) FAQs.
Estimated price: EUR 8.58, GBP 7.32
Copies: 1 2 (maximum)

Other Language Editions