ŚCIEŻKA

Ta niewielka książka, której kwintesencję stanowi również  pierwszą część książki Boskie Światło, jest doskonałym wstępem do nauk Sant Mat. Napisana przez Maharaja Charana Singha - gruntownie i jasno przedstawia podstawowe zasady nauczania świętych. Zawiera liczne cytaty z pism, zarówno mistyków Wschodu, jak i Zachodu ukazujące uniwersalność tych duchowych prawd.

This brief volume, is an excellent introduction to Sant Mat. It contains Maharaj Charan Singh's thorough and clear explanation of all the basic principles of the teaching of the Saints. Numerous quotations from the writings of both Eastern and Western mystics demonstrate the universality of these spiritual truths.

English: Path, The
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 152 Pages
Edition: 1st, 2012
ISBN: 978-81-8466-399-0
RSSB: PO-024-0
Out of Stock

Other Language Editions