Η Ατραπός

Ο σύντομος αυτός τόμος συμπεριλαμβάνεται επίσης σαν πρώτο μέρος στο βιβλίο “Θείο Φως”. Αποτελεί εξαιρετική εισαγωγή στο Σαντ Ματ. Εμπεριέχει την εκτενή και καθαρή ερμηνεία των βασικών αρχών των διδασκαλιών των αγίων, δοσμένη από τον Μαχαράτζ Τσάραν Σινγκ. Αναρίθμητα εδάφια από τα κείμενα μυστών Ανατολής και Δύσης δείχνουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα αυτών των πνευματικών αληθειών.

This brief volume, which is also included as the first part of the book Divine Light, is an excellent introduction to Sant Mat. It contains Maharaj Charan Singh's thorough and clear explanation of all the basic principles of the teaching of the Saints. Numerous quotations from the writings of both Eastern and Western mystics demonstrate the universality of these spiritual truths.

English: Path, The
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Paperback, 192 Pages
Edition: 1st. 1994
ISBN: 978-81-8466-071-5
RSSB: GR-024-0

Price: USD 9 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 8.03, GBP 7.37
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions