Η Ατραπός

Ο σύντομος αυτός τόμος συμπεριλαμβάνεται επίσης σαν πρώτο μέρος στο βιβλίο “Θείο Φως”. Αποτελεί εξαιρετική εισαγωγή στο Σαντ Ματ. Εμπεριέχει την εκτενή και καθαρή ερμηνεία των βασικών αρχών των διδασκαλιών των αγίων, δοσμένη από τον Μαχαράτζ Τσάραν Σινγκ. Αναρίθμητα εδάφια από τα κείμενα μυστών Ανατολής και Δύσης δείχνουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα αυτών των πνευματικών αληθειών.

This brief volume, which is also included as the first part of the book Divine Light, is an excellent introduction to Sant Mat. It contains Maharaj Charan Singh's thorough and clear explanation of all the basic principles of the teaching of the Saints. Numerous quotations from the writings of both Eastern and Western mystics demonstrate the universality of these spiritual truths.

English: Path, The
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Paperback, 192 Pages
Edition: 1st. 1994
ISBN: 978-81-8466-071-5
RSSB: GR-024-0

Price: USD 9 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 8.03, GBP 7.37
Copies: 1 2 (maximum)


Click the below links for complete information:
Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts
A COVID surcharge of $15 will be levied on all orders under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.

Other Language Editions