Пътят

Това кратко издание, което е също включено като първа част на книгата Божествена Светлина, е едно отлично въведение в Сант Мат. То съдържа подробните и недвусмислени обяснения на Махарадж Чаран Сингх на основните принципи в учението на Светците. Множеството цитати от писанията на източните и западните мистици показват едниството на тези духовни истини.

This brief volume, is an excellent introduction to Sant Mat. It contains Maharaj Charan Singh's thorough and clear explanation of all the basic principles of the teaching of the Saints. Numerous quotations from the writings of both Eastern and Western mystics demonstrate the universality of these spiritual truths.

English: Path, The
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 192 Pages
Edition: 1st, 2015
ISBN: 954-750-007-4
RSSB: BU-024-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions