Sant Marg

संत-मार्ग

हे पुस्तक संतमताचा अतिशय उत्कृष्ट परिचय करून देते. यामध्ये महाराज चरनसिंह जी यांच्याद्वारा संतांच्या शिकवणुकीच्या मूलभूत सिद्धान्तांवर दिल्या गेलेल्या स्पष्टीकरणाचा समावेश आहे. पुस्तकामध्ये पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील संतांच्या रचनांमधून अवतरणे घेऊन हे दर्शवण्यात आले आहे, की ही आध्यात्मिक सत्ये संपूर्ण संसाराकरिता एकच आहेत.

This brief volume, is an excellent introduction to Sant Mat. It contains Maharaj Charan Singh's thorough and clear explanation of all the basic principles of the teaching of the Saints. Numerous quotations from the writings of both Eastern and Western mystics demonstrate the universality of these spiritual truths.

English: Path, The
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 144 Pages
Edition: 6th, 2011
ISBN: 978-81-8466-521-5
RSSB: MA-024-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions