Tie

Tämä suppea teos, joka on myös englanninkielisenä sisällytetty kirjan Divine Light ensimmäiseksi osaksi, on erinomainen johdatus Sant Mat opetuksiin. Se sisältää Maharaj Charan Singhin perinpohjaisen ja selkeän selityksen pyhimysten opetusten perusperiaatteista. Lukuisat lainaukset idän ja lännen mystikkojen kirjoituksista ovat näyttönä näiden henkisten totuuksien universaalisuudesta.

This brief volume, is an excellent introduction to Sant Mat. It contains Maharaj Charan Singh's thorough and clear explanation of all the basic principles of the teaching of the Saints. Numerous quotations from the writings of both Eastern and Western mystics demonstrate the universality of these spiritual truths.

English: Path, The
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 192 Pages
Edition: 1st. 2003
ISBN: 978-81-8256-163-2
RSSB: FN-024-0

Price: USD 9 including shipping.
Estimated price: EUR 8.52, GBP 7.39
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions