Ärligt leverne

Att förståvarför vi ska leva ett ärligt och moraliskt liv är ett viktigt steg på denandliga vägen till gudsförverkligande. Denna tankeväckande bok presenterar denuniversella lagen om orsak och verkan ur både mänskligt och andligt perspektiv.Den beskriver det osynliga fängelse i vilket vi alla lever och hur vi kan övervinnadetta tillstånd genom att omorientera oss från materiella mål till andliga mål.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 98 Pages
Edition: 1st. 2006
ISBN: 978-81-8256-720-7
RSSB: SD-215-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions