UCZCIWE ŻYCIE

Zrozumienie dlaczego powinniśmy prowadzić uczciwe i moralne życie, jest ważnym krokiem na duchowej ścieżce do urzeczywistnienia Boga. Ta inspirująca książka wyjaśnia uniwersalne prawo przyczyn i skutków zarówno z ludzkiej, jak i duchowej perspektywy. Uświadamia nam, że wszyscy żyjemy w niewidzialnym więzieniu oraz wyjaśnia, w jaki sposób możemy wydostać się z niego poprzez zamianę orientacji z materialnej na duchową.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 84 Pages
Edition: 1st, 2012
ISBN: 978-81-8466-397-6
RSSB: PO-215-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions