Rehellinen Elämä

Tärkeä askel henkisellä matkalla Jumala-tietoisuuteen on ymmärrys siitä, miksi meidän tulee elää rehellistä, moraalista elämää. Tämä ajatuksia herättävä kirja esittelee syyn ja seurauksen universaalisen lain ihmisen ja henkisyyden näkökulmasta. Se kuvailee sitä näkymätöntä vankilaa, missä me kaikki elämme, ja kuinka me voimme kohota olosuhteittemme yläpuolelle muuttamalla suuntautumisemme aineellisista tavoitteista henkisiin.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 1st. 2010
ISBN: 978-81-8256-895-2
RSSB: FN-215-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions