Έντιμη Ζωή

Η κατανόηση τού γιατί πρέπει να ζούμε έναν έντιμο, ηθικό βίο, αποτελεί σημαντικό βήμα στην πνευματική ατραπό που οδηγεί στην πραγμάτωση του Θεού. Το βιβλίο ετούτο παρακινεί τον αναγνώστη να σκεφτεί και παρουσιάζει τον παγκόσμιο νόμο του αιτίου και του αιτιατού από ανθρώπινη και πνευματική έποψη. Περιγράφει την αόρατη φυλακή στην οποία ζούμε όλοι και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υπερβούμε αυτή την κατάσταση, αλλάζοντας τον προσανατολισμό μας από τους υλικούς στόχους σε πνευματικούς.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 108 Pages
Edition: 2nd, 2014
ISBN: 978-93-93426-02-4
RSSB: GR-215-0

Price: USD 5 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions