Čestný život

Důležitým krokem na duchovní cestě k realizaci Boha je pochopit, proč máme žít v souladu s principy cti a morálky. Tato podnětná kniha čtenáře seznamuje s univerzálním zákonem příčiny a následku v lidské a duchovní perspektivě. Popisuje neviditelné vězení, ve kterém všichni žijeme a způsob, jak se z této situace vysvobodit prostřednictvím změny naší orientace od světských cílů k cílům duchovním.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB tradition: Other Authors
Format: Paperback, 92 Pages
Edition: 1st. 2007
ISBN: 978-93-86866-03-5
RSSB: CZ-215-0

Price: USD 5 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 4.46, GBP 4.10
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions