Oprecht Leven

Het is een belangrijke stap op het spirituele pad naar godverwerkelijking wanneer we begrijpen waarom wij een eerlijk en oprecht leven moeten leiden. Dit boek presenteert de universele wet van oorzaak en gevolg vanuit menselijke en spirituele perspectieven. Het beschrijft de onzichtbare gevangenis waarin wij wonen en hoe wij deze situatie kunnen ontstijgen door ons te richten op spirituele in plaats van op materiële doelen.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 1st. 1998
ISBN: 978-81-8466-005-0
RSSB: DU-215-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions