Ærlig Levevis

At forstå hvorfor vi bør leve et ærligt og moralsk liv er et vigtigt skridt på vejen til at kunne erkende Gud. Denne tankevækkende bog fremlægger den universelle lov om årsag og virkning i et menneskeligt og åndeligt perspektiv. Den beskriver det usynlige fængsel, vi alle lever i, og oplyser om, hvordan vi kan overskride dets begrænsninger fra materielle til åndelige mål.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 88 Pages
Edition: 2nd. 2009
ISBN: 978-81-8256-865-5
RSSB: DN-215-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions