Το Χάραμα του Φωτός

Αποτελούμενο κυρίως από επιστολές που γράφτηκαν ανάμεσα στο 1911 και το 1934, από τον Μαχαράτζ Σαγουάν Σινγκ (γνωστό και σαν “Μεγάλος Διδάσκαλος”) προς τους πρώτους Αμερικανούς μαθητές του. Ο τόμος αυτός εμπεριέχει σε συντομία την ιστορία του Σαντ Ματ στην Αμερική, καθώς και περιεκτική σύνοψη των διδασκαλιών του Σαντ Ματ. Οι επιστολές γράφτηκαν σε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχαν βιβλία του Σαντ Ματ για να καθοδηγήσουν και να εμπνεύσουν εκείνους τους πρώτους μαθητές από τους οποίους ελάχιστοι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν προσωπικά το Διδάσκαλό τους. Γεμάτα στοργή και πρακτική σοφία, τα γράμματα αυτά εξηγούν όλες τις όψεις των διδασκαλιών και δίνουν λεπτομερείς περιγραφές του εσωτερικού ταξιδιού και του τρόπου ζωής που απαιτείται από το μαθητή.

Consisting mainly of letters written between 1911 and 1934 by Maharaj Sawan Singh (affectionately known as the Great Master) to his first American disciples, this volume also contains a brief history of Sant Mat in America and a concise summary of the Sant Mat teachings. The letters were written at a time when there were no Sant Mat books to provide guidance and inspiration for those early disciples, very few of whom had the opportunity to meet their Master in person. Full of affection and practical wisdom, the letters explain all aspects of the teachings and give detailed descriptions of the inner journey and the way of life required of the devotee.

English: Dawn of Light, The
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Hardcover, 304 Pages
Edition: 1st. 2000
ISBN: 978-81-8466-070-8
RSSB: GR-016-0

Price: USD 10 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 8.92, GBP 8.19
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions