Svítání v duši

Soubor dopisů napsaných v letech 1911 až 1934 Mahárádžem Sávanem Singhem, známým též jako Velký Mistr, svým prvním americkým žákům, je doplněn krátkou historií Sant Matu na americkém kontinentu a shrnutím učení Sant Mat. Dopisy byly psány v dobách, kdy ještě o této cestě nebyly vydány žádné knihy, a byly tak zdrojem inspirace a poučení pro žáky, z nichž tehdy jen málo mělo tu výsadu potkat se s Mistrem osobně. Dopisy plné lásky a moudrosti osvětlují všechny aspekty učení, podrobně popisují vnitřní cestu a vykreslují správný životní styl pravého žáka.

Consisting mainly of letters written between 1911 and 1934 by Maharaj Sawan Singh to his first American disciples, this volume also contains a brief history of Sant Mat in America and a concise summary of the Sant Mat teachings. The letters were written at a time when there were no Sant Mat books to provide guidance and inspiration for those early disciples, very few of whom had the opportunity to meet their Master in person. Full of affection and practical wisdom, the letters explain all aspects of the teachings and give detailed descriptions of the inner journey and the way of life required of the devotee. 

English: Dawn of Light, The
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 244 Pages
Edition: 1st. 2009
ISBN: 978-93-93426-61-1
RSSB: CZ-016-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions