Het Eerste Licht

Het boek Het Eerste Licht bestaat voornamelijk uit brieven die Maharaj Sawan Singh (bij veel mensen bekend als Great Master) in de periode van 1911 tot 1934 aan zijn eerste volgelingen in Amerika schreef. Daarnaast bevat het boek een historische schets van de ontwikkeling van Sant Mat in Amerika, evenals een beknopt overzicht van de leringen van Sant Mat. De brieven zijn geschreven in een tijd waarin de eerste volgelingen in Amerika voor hun begeleiding en inspiratie niet konden beschikken over Sant-Matboeken. Bovendien kreeg slechts een bijzonder klein aantal volgelingen de kans de Meester persoonlijk te ontmoeten. De brieven bevatten bijzonder veel liefdevolle adviezen en praktische wijsheid. Daarnaast geven ze uitleg over alle aspecten van de leringen, evenals uitgebreide beschrijvingen van de innerlijke reis en de manier van leven die van een volgeling wordt verwacht.

Consisting mainly of letters written between 1911 and 1934 by Maharaj Sawan Singh to his first American disciples, this volume also contains a brief history of Sant Mat in America and a concise summary of the Sant Mat teachings. The letters were written at a time when there were no Sant Mat books to provide guidance and inspiration for those early disciples, very few of whom had the opportunity to meet their Master in person. Full of affection and practical wisdom, the letters explain all aspects of the teachings and give detailed descriptions of the inner journey and the way of life required of the devotee. 

English: Dawn of Light, The
Author: Maharaj Sawan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 256 Pages
Edition: 1st. 2008
ISBN: 978-81-8256-810-5
RSSB: DU-016-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions